Govor

Dobili ste ovaj zahtjev. Dajem riječ predlagaču, ako ima potrebe. Izvolite, Denis Bećirović.