Govor

Zahvaljujem. Ko se dalje javlja za riječ? Dakle, raspravljamo o proceduri. Kolega Bećirović. Izvolite.