Govor

Dakle, i tačka 2. i tačka 3., dakle, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, kao i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine tretiraju, prije svega, pokušaj da ovdje u Parlamentarnoj skupštini BiH danas u Domu naroda ukinemo jednu od brojnih privilegija. To je tzv. jubilarna nagrada. Po osnovu te jubilarne nagrade do sada su potrošene stotine hiljada KM. Ja mislim da to treba tretirati na hitan način u vremenu pandemije koju trpe, je li, svi građani Bosne i Hercegovine, u vremenu opadanja privrednih aktivnosti, smanjenog izvoza, brojnih socijalno ekonomskih problema. Da danas treba da pronađemo snage i pokažemo jedan pozitivan signal prema svim ljudima u Bosni i Hercegovini. Naravno, nije ovo neko sad sistemsko rješenje. Nažalost brojna rješenja u ovoj godini su padala koja su predlagala i puno šire zahvate. Kad već nismo mogli ništa od toga da usvojimo ovdje u Domu naroda mislim da je prilika barem da na ovakav način jednu po jednu ukidamo od tih privilegija. Stoga je, evo, prilika da danas pošaljemo jednu pozitivnu poruku iz Parlamentarne skupštine BiH u vezi sa ovim. Da pokažemo, između ostalog, da smo spremni i na drugačiji način da radimo. Mislim da, a o tome je šira javnost upoznata, nije dobra poruka da u Parlamentarnoj skupštini BiH neko se opredjeljuje da kupuje skupocjene automobile, skupocjeni namještaj, a da istovremeno stoje privilegije. Gledaju to ljudi u Bosni i Hercegovini, prate. Oni očekuju od nas puno odgovorniji pristup od ovoga što trenutno vidimo. S toga,. evo, da ... ne obrazlažem detaljno sadržaj ovog Zakona, dobili ste ga u pisanoj formi, nadam se i pročitali, on je vrlo jasan i pozivam sve da glasaju za njega.