Govor

Dobili ste zahtjev delegata Denisa Bećirovića o razmatranju Prijedloga zakona o dopuni Zakona o platama u institucijama BiH po hitnom postupku. Riječ dajem predlagaču, ako ima potrebe. Kolega Bećiroviću, izvolite.