Govor

Do izbora u Gradu Mostaru ostalo je još 27 dana, međutim moram reći da smatram da je većina političkih stranaka u Gradu Mostaru u jednoj neravnopravnoj poziciji, jer suštinski ne mogu voditi izbornu kampanju u svim dijelovima grada, preciznije u onim ulicama koje nose imena ustaških zločinaca, takvih je najmanje pet ulica u Mostaru koja imaju imena poput zločinaca Jure Francetića, Ante Vokića, Mile Budaka, Mladena Lorkovića itd. Kako najaviti neki politički skup ili u skladu sa postojećim mjerama i staviti, recimo, na plakat da ćete imati neki info-štand u Ulici Jure Francetića? To će malo koja politička stranka sebi dozvoliti. Dakle, nezamislivo je voditi kampanju u tim dijelovima Grada Mostara, to su činjenice, zato danas predlažem dopunu dnevnog reda – Razmatranje prijedloga zaključka kojim se pozivaju nadležni organi u Gradu Mostaru da u najkraćem mogućem roku uklone nazive ulica u Mostaru koje nose imena i prezimena dokazanih ustaških zločinaca iz Drugog svjetskog rata. Mislim da imamo danas priliku ovdje u Domu naroda da pokažemo i pošaljemo jednu poruku mira uoči predstojećih Lokalnih izbora u Gradu Mostaru, imamo priliku danas da pokažemo da afirmiramo evropske vrijednosti, da baštinimo evropske vrijednosti i u Mostaru i u cijeloj Bosni i Hercegovini, a jedna od temeljnih vrijednosti savremene Evrope i Evropske unije je upravo antifašizam. Nazivi ulica po nacifašistima nemaju nikakve veze s Evropskom unijom, to je potpuna suprotnost od onoga šta su strateški ciljevi cijele države Bosne i Hercegovine. Danas je, dakle, prilika da pošaljemo tu poruku, da vrlo jasno kažemo da se ne slažemo s politikom koja je brisala ulice, recimo, Matije Gupca ili čuvenog književnika i državnika Vladimira Nazora, a davala ulice Juri Francetiću i drugim zločincima. Evo šanse u Domu naroda, dakle, predlažem u skladu s Poslovnikom da uvrstimo ovu tačku dnevnog reda, imam pripremljen tačno prijedlog zaključka i da pošaljemo, ponavljam, jednu poruku mira, tolerancije i da smo istinski i iskreno spremni slijediti evropske vrijednosti. Dostavljam u pisanoj formi.