Govor

Zahvaljujem kolegi Miletiću. Smo da kažem da smo mi zaprimili taj Vaš prijedlog i da je Kolegij odredio na jutrošnjoj sjednici nadležnu komisiju, čim nadležna komisija završi, to je proceduralna priča, biće tačka dnevnog reda o njoj ćemo razgovarati. Riječ dajem kolegi Denisu Bećiroviću. Izvolite.