Govor

Meni je svejedno da je i kolega Bećirović. Ja nemam primjedbi na tačke dnevnog reda koje su ovdje upisane, ali imam primjedbu, gospodine predsjedavajući, s obzirom da sam ja 23.10. prema Vama uputio jednu inicijativu koja se odnosi na poboljšanje statusa uposlenika, znači naših državnih službenika, uposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine i tom inicijativom sam ustvari tražio tri stvari, pored toga da se varati taj famozni koeficijent na 535 maraka, a da bi preduprijedili generalni štrajk uposlenika u institucijama, znači i uposlenika i državnih službenika, tražio sam tom inicijativom da Vijeće ministara pod hitno razvije socijalni dijalog sa sindikatima i da u tim pregovorima ne naprave dvije stvari, znači da se potpiše kolektivni ugovor sa njima, da se riješi ovaj problem i na taj način da preduprijedimo generalni štrajke. Mislim da je to pitanje, zaista da ima poseban stepen hitnosti. Ja ne volim inače da pretpostavljam šta ste vi radili i mislili, ali pretpostavljam da Kolegij kad se o tom izjasnio da je to dostavio nekoj nadležnoj komisiji, pa Vas molim kad budete odgovarali da mi date odgovor na pitanje – koja je komisija nadležna da procijeni dal' štrajka treba ili ne treba bit, koja je komisija nadležna da li se treba potpisati kolektivni ugovor s našim sindikatima? I ostavljam, znači, za potrebnim svakako da se Ministarstvo finansija u smislu tog finansijskog problema koji imamo ukoliko budemo želili riješiti, a on iznosi oko 70 miliona na godišnjem nivou, pa evo možda prije nego što komisija bude zasjedala i donosila odluku o tom pitanju, da im sugerišem kad su sve, već u stanju da traže od MMF-a novu milijardu i po, da im ništa ne bi falilo da traže još 70 miliona i da zaista u narednom periodu pomognemo državnim službenicima i namještenicima, da im poboljšamo njihov lični ili osobni status. Hvala lijepo.