Govor

Dame i gospodo predlažem da nastavimo sa radom. Ja bih molio, pošto je bio, dakle jedna informacija, zamjenik, gospodin Čović neće prisustvovati nastavku sjednice, tako da želim samo da vas informišem, a mi možemo nastaviti sa radom. ... zadatak šefovima klubova da pokušaju usaglasiti ova tri zaključka. Ja imam informaciju da su dva sublimirana u jedan i da je treći ostao ovakav kakav jeste. Ima li potrebe predlagač, kolega Sarajlić da obrazloži?