Govor

Samo na koji način, dakle, da pročitamo ako mislite, dakle ovu posebnu napomenu, ja molim Marinu da je definiše i da je pročita, dajte u pisanoj formi, ne da je ja tumačim, to je najbolje.