Govor

Ili da se mi izjašnjavamo o ovim zaključcima kolege Sarajlića, pošto ja vidim da ovo ide