Govor

Mogu li sad iz svega ovoga pokušati da dođemo do rečenice, do nečeg što sad, dakle, prvi zaključak, apropo ovo o čemu je kolega Čović govorio. Zadužuje se Agencija za državnu službu da u što kraćem roku uspostavi i učini operativni registar rukovodećih i svih drugih uposlenika u institucijama BiH sa podacima o nacionalnoj, spolnoj i kvalifikacionoj strukturi.