Govor

Ko se još javlja za riječ? Kolegica Pendeš, izvolite.