Govor

Hvala vam. Poštovane kolege samo da malo dam doprinosa da ne bi zaključak otišao na neku analizu, pa da neko ne kaže da smo loše gledali, čitali ili dopunjavali, obzirom da puno toga korigiramo. Znači i u prvom i u drugom zaključku rečenice su složene tako, pošto je vrlo složeno, rečenica imali bi dva puta, kolega Nović je kazao da oko rukovodećih uposlenika treba dodati i drugih, a čitava rečenica počinje s tim. Evo uzmimo prvi zaključak – zadužuje se Agencija za državnu službu BiH da u što kraćem roku uspostavi i učini operativni registar uposlenika i nabraja sve institucije. A onda iza toga kažemo na samom kraju – i nacionalnu strukturu rukovodećih, i opet kažemo, i drugih uposlenika. Znači, govorimo o istom pojmu dva puta i napravićemo nesklad isti, na isti način je definirana i druga i drugi zaključak i druga ova vrlo složena rečenica, tako da bi dobro bilo ovo „rukovodeći“ staviti na početku, pa kazati – rukovodeći i svih drugih uposlenika itd. I onda bi izbjegli ovakvu jednu zamku, ne znam više sadržaj rečenice i gramatički ... Hvala vam lijepo.