Govor

A ima prijavljen .../nije uključen mikrofon/...