Govor

Slažemo. Idemo drugi zaključak – Zadužuje se Ministarstvo sigurnosti BiH da u što kraćem roku u saradnji sa policijskim i sigurnosnim agencijama na nivou BiH uspostavi i učini operativni registar uposlenika u policijskim i sigurnosnim agencijama na na nivou BiH sa podacima o nacionalnoj, spolnoj i kvalifikacionoj strukturi i nacionalnoj strukturi rukovodećih i drugih uposlenika, osnov za ovu aktivnost takođe popis 2013. I treći zaključak, ovaj koji nije usaglašen, mi ćemo ga u originalu pročitati, ovi koji je Asim predložio. Možemo li se sad pojedinačno izjašnjavati?