Govor

Ja imam ovo, ja ću ga pročitati, dakle, pod jedan zadužuju, ali samo moramo, može li ovako – Zadužuje se Agencija za državnu službu da u što kraćem roku uspostavi i učini operativni registar uposlenika u institucijama na nivou BiH sa podacima o nacionalnoj, spolnoj i kvalifikacionoj strukturi i nacionalnoj strukturi rukovodećih i drugih uposlenika, osnova za aktivnost popis iz 2013., dakle osnova popis 2013. Drugi zaključak, je li se slaže Srpski klub? Je li ima, slažemo li se s ovim zaključkom? Glasamo.