Govor

Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Dakle, u zaključcima jedan i dva se podrazumijevalo ovo što je gospodin Sredoje Nović kazao, ali prihvatamo da to bude na nivou BiH i da to budu i drugi uposlenici. A treći zaključak se odnosio na entitetske nivoe i na Brčko distrikt. Dakle, prva dva zaključka su.... generalno državi, njenim agencijama, a treći zaključak, ovaj, agencijama entiteta i Vlade Brčko distrikta. Dakle, ove su korekcije prihvatljive, koje je izrekao Sredoje Nović, u zaključku jedan i dva, ja sam to evo već sebi popravio, a što se tiče kolegice Pendeš, takođe, prihvatam da i ovo bude sastavni dio zaključka, dakle u skladu s popisom i sa izjašnjenjem jel'.