Govor

Onda da budemo precizni – Zadužuje se Agencija za državnu službu BiH da u što kraćem roku uspostavi i učini operativni registar uposlenika u institucijama na nivou BiH sa podacima o nacionalnoj, spolnoj, kvalifikacionoj strukturi i nacionalnoj strukturi rukovodećih, ali i drugih službenika, uposlenika. Zašto to samo rukovodni? Drugo, nama će se ozbiljno postaviti pitanje šta znači rukovodni službenici, jesu li to direktori i njihovi zamjenici, jesu li to šefovi odelenja, načelnici službi itd. itd. i mi ulazimo ponovo u jedno stanje nedefinisano šta je rukovodni radnik. Tako da kako god hoćemo, ali evo u najmanju ruku, dakle, tražim – nacionalnoj strukturi rukovodećih i drugih uposlenika, u prvom zaključku. Drugi – Zadužuje se Ministarstvo sigurnosti da u što kraćem roku u saradnji s policijskim i sigurnosnim agencijama na nivou BiH uspostavi i učini, dakle „na nivou“ dodajem, uspostavi i učini operativni registar uposlenika u policijskim i sigurnosnim agencijama na nivou BiH, sa podacima o nacionalnoj, spolnoj i kvalifikacionoj strukturi i nacionalnoj strukturi rukovodećih i drugih uposlenika. Za nas su ova dva zaključka u tom slučaju prihvatljivi, ukoliko predlagač prihvati ove izmjene, a treći zaključak ne možemo prihvatiti.