Govor

... ima kolega Nović, izvolite. Kolega Nović, ima riječ.