Govor

Predlažem da nastavimo sa radom. Raspravu o Izvještaju smo zaključili, imamo tri zaključka od kolege Sarajlića, vidim da su se prijavili Marina Pendeš i gospodin Sredoje Nović, pretpostavljam o zaključcima. Izvolite, kolegica Pendeš.