Govor

... pokušaću da budem kratak, s obzirom da vidim gospodu iz institucije, prvo da im se zahvalim na ovako kvalitetno dostavljenom Izvješću i mislim da je jako dobro inače da budemo informirani oko svih ostalih, pa i ovog pitanja. Ali moram reći zaista da sam razočaran stanjem u pojedinim administrativnim jedinicama u BiH, pogotovo imajući u vidu da je očigledno da mnoge od organizacija ili institucija neće da jednostavno implementiraju ustavne odredbe, a da ne govorim o pojedinim zakonskim odredbama i govorim generalno o svim administrativnim jedinicama u BiH. Ono što me zabrinjava posebno u pojedinim sredinama je vrlo mala zastupljenost žena i zaista mislim da bi možda u nekom trenutku kad bude prilike za to jednu tematsku sjednicu trebali samo da posvetimo ovom pitanju i da vidimo kako i na koji način, uključujući ove probleme da u pojedinim sredinama nema nijednog Srbina ili Hrvata, a opet u nekim drugim nema nijednog Bošnjaka, da vidimo kako i na koji način da omogućimo svim građanima BiH pristup obavljanju svih funkcija, ja mislim da bi to bilo dobro i korisno za sve. Hvala lijepo.