Govor

Izvinjavam se, kolegica Bradara se javila za riječ. Moje izvinjenje nisam vidio aplikaciju. Izvolite.