Govor

Hvala gospodine predsjedavajući. Dakle, imali smo ovaj Izvještaj i na Klubu Bošnjaka jutros prije sjednice i imali smo, dakle, ko je pročitao, imamo dvije mjere koje su tamo predložene u ovom Specijalnom izvještaju. Imamo od 15.09.2020. godine tri zaključka koja je usvojio Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH i koje je potpisao predsjedavajući, gospodin Nebojša Radmanović. Prvi bi bio, da prihvataju preporuke iz Specijalnog izvještaja. Drugi bi bio, da preporuke se trebaju provesti odmah, a najkasnije do 2022. godine. I treći zaključak je bio, da institucije ombudsmena za ljudska prava u BiH o provođenju donesenih preporuka izvjeste Parlamentarnu skupštinu BiH 2022. godine. Pošto smo mi na Klubu razmatrali ove zaključke koje je usvojio Zastupnički dom, ja bi ispred Kluba Bošnjaka danas, a po pitanju Specijalnog izvještaja o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama, upravnim organima i regulatornim tijelima BiH, Republike Srpske, Federacije BiH, Brčko distrikta i kantona u Federaciji BiH sa izuzetkom policijsko- bezbjednosnih struktura dostavljen institucijama ombudsmana za ljudska prava predložio bi tri nova zaključka ovome Domu. Dakle, zadužuje se Agencija za državnu službu BiH da u što kraćem roku uspostavi i učini operativnim registar uposlenika u institucijama BiH sa podacima o nacionalnoj, spolnoj, kvalifikacijskoj i nacionalnoj strukturi rukovodećih uposlenika. Pod dva, zadužuje se Ministarstvo sigurnosti BiH da u što kraćem roku u saradnji s policijskim i sigurnosnim agencijama u BiH uspostavi i učini operativnim registar uposlenika u policijskim i sigurnosnim agencijama u BiH sa podacima o nacionalnoj, spolnoj i kvalifikacionoj strukturi i nacionalnoj strukturi rukovodećih uposlenika. I zaključak broj tri bi bio, pozivaju se entitetske agencije, državne službe i Vlade Brčko distrikta da u što kraćem roku uspostave i učine operativnim registar uposlenika u institucijama entiteta i Brčko distrikta s podacima o nacionalnoj, spolnoj i kvalifikacionoj strukturi i nacionalnoj strukturi rukovodećih uposlenika. Napominjem, ovo je prijedlog zaključaka Kluba Bošnjaka i predlažemo Domu na usvajanje. Zahvaljujem.