Govor

Izvinjavam se. Prelazimo sad da se izjasnimo o zaključcima, prijedlog zaključaka kolege Bećirovića, idemo zaključak po zaključak, je li se slažete? Prvi zaključak, treba li da ga čitam, imate ga u pisanoj formi?