Govor

Kad ga usvojimo to je zaključak Doma, dakle usvajamo ovaj zaključak gdje se traži nova metodologija, a to je identičan tekst Vašem zaključku, dakle nema ništa u koliziji. Dakle, glasamo o zaključku Komsije za finansije i budžet Doma naroda i Komisije za spoljnu i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda. Dajte da glasamo.