Govor

Obzirom da se radi o Izvješću o radu Vijeća ministara za 2019. godinu, ne bih se složila sa određenim brojem kolega koji su kazali da bez obzira što je to bila godina, jer nismo uspostavili novu vlast, ne znači da Vijeće ministara u tadašnjem sazivu nije radilo svoj posao, bilo je tu puno aktivnosti i većina ministarstava je to sigurno radila. Ja smatram da mi trebamo dati potporu ovom Izvješću, ali se u potpunosti slažim sa svim kolegama, pošto sam i sama članica većeg broja povjerenstava, da metodologija na koju je napravljeno ovo Izvješće i prezentirano zastupnicima, odnosno izaslanicima bi trebala biti bolja, preglednija, jer je jako bitno da planovi i programi Vijeća ministara sa aspekta i određenih aktivnosti, ali i sadržajno sa aspekta proračuna, nama budu prihvatljiviji u smislu onoga šta je planirano i onoga šta je ostvareno za navedenu godinu. Hvala.