Govor

Hvala gospodine predsjedavajući. Da se maknemo ovih malo nacionalnih, vanjskopolitičkih ciljeva i ko bi kakve ciljeve volio i želio, dakle, da se vratimo na tačku dnevnog reda, a to je Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2019. godinu i kao predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost, koja je podržala ovaj Izvještaj, ovaj, dužan sam kazat par riječi. Dakle, ima i nešto pozitivno, nama su na našu Komisiju kad smo razmatrali ovaj Izvještaj došli svi pozvani, a pozvani su bili i ministar odbrane i ministar sigurnosti i svi rukovodioci državnih agencija iz oblasti bezbjednosti. Dakle, odazvali su se svi rukovodioci i bili su prisutni. Kako je Izvještaj o radu Vijeća ministara i metodološi rađen, a već je bilo ovdje rasprave o metodologiji i predlagani su određeni zaključci, uvidom u njega je samo kratak sažetak aktivnosti institucija koje mi nadziremo, stoga je Zajednička komisija za odbranu i sigurnost, kada smo razmatrali Izvještaj o radu Vijeća ministara za 2017. i 2018. godinu, obavezala sve institucije da neophodno, institucije iz naše nadležnosti, da podnesu i pojedinačne izvještaje za 2019. i oni su to po našem zahtjevu i učinili. Tako smo mi na svojoj 7. sjednici Zajednička komisije imali i razmatrali pojedinačne izvještaje o radu ministarstava i pobrojanih agencija i vodili raspravu i izjašnjavali se o svakom pojedinačno. Samo još kratko informacija, želim vas upoznati da je Zajednička komisija usvojila Izvještaj i zaključke sa Pregledne konferencije – Zakonodavni okvir, aktivno stanje i planovi institucija BiH u oblasti odbrane i sigurnosti. Konferencija je održana 12. i 13. marta pred samu pandemiju i te zaključke smo također juče usvojili na Komisiji. Ove izvještaje sa zaključcima smo proslijedili svim institucijama koje su se obavezale za aktivnosti i koje informišu Komisiju, također ove informacije i zaključke smo proslijedili oba kolegija, oba doma ovoga Parlamenta. Hvala lijepo.