Govor

Zahvaljujem. Ispravka krivog navoda, gospodin Bakir Izetbegović. Izvolite.