Govor

Zahvaljujem kolegi Bećiroviću. Riječ je tražio kolega Zlatko Miletić. Izvolite.