Govor

Pred nama je Izvještaj Vijeća ministara BiH za 2019. godinu i mi imamo priliku ovdje u Domu naroda da govorimo o suštini ili o nekim efemernim stvarima. Ja želim da govorim o suštini. Ovo nije uopće neki nejasan i komplikovan dokument previše. Ko god je imao priliku da ga pročita sve je ovdje vrlo jasno. Međutim, nejasno je da čak i kod Izvještaja Vijeća ministara BiH da nema onih koji moraju biti kada je ova tačka dnevnog reda ovdje danas na razmatranju u Domu naroda. Vas predsjedavajući pitam, pošto ja ne vidim, da li je u ovom trenutku u sali prisutan predsjedavajući Vijeća ministara?