Govor

Zahvaljujem kolegici Majkić. Riječ je tražio kolega Denis Bećirović. Izvolite.