Govor

Dobili ste Mišljenje Ustavnopravne komisije Doma naroda, Komisije za spoljnu i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda, Komisije za finansije i budžet Doma naroda, Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH, Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost PSBiH i Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj PSBiH. Ustavnopravna komisija Doma naroda, Komisija za finansije i budžet Doma naroda, Zajednička komisije za evropske integracije PSBiH, Zajednička komisije za odbranu i bezbjednost PSBiH prihvatile su Izvještaj o radu Savjeta ministara BiH za 2019. godinu u dijelu svojih nadležnosti. Komisija za finansije i budžet Doma naroda i Komisija za spoljnu i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda usvojile su identičan zaključak koji predlažu Domu da ga usvoji, a koji glasi: – Dom naroda traži od Savjeta ministara BiH da sačini novu metodologiju izrade izvještaja o radu koji će biti prilagođen za raspravu i odlučivanje u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Komisija za spoljnu i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda, Zajednička komisija za ljudska prava PSBiH i Zajednička komisija za ekonomske reforme i razvoj PSBiH nisu prihvatili Izvještaj o radu Savjeta ministara BiH za 2019. godinu. Predstavnički dom je na 12. sjednici, održanoj 15.09.2020. godine, usvojio Izvještaj o radu Savjeta ministara BiH za 2019. godinu. Riječ dajem predsjedavajućim komisije i njenim izvjestiocima na sjednici Doma naroda ukoliko ima potrebe. Je li se javlja neko? Koliko vidim ima prijavljena Dušanka Majkić. Izvolite.