Govor

Ok. Da ponovimo glasanje. Dakle, prisutno 15 delegata – za 12, protiv niko, suzdržana 3. Federacija BiH – za 8, protiv niko, suzdržana 2, Republika Srpska – za 4, niko protiv, 1 suzdržan. Imamo opštu, imamo entitetsku većinu. Konstatujem Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine je usvojen. Prelazimo na osmu tačku, Ad. 8. Izvještaj o radu Savjeta ministara BiH za 2019. godinu, broj: 01,02-50-18- 1494/20, od 22.07.2020. godine