Govor

Dom naroda na 9. sjednici, održanoj 08.07.2020. godine nije usvojio Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, te u skladu sa članom 120. stav (5) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine dostavljen Zajedničkoj komisiji za usaglašavanje radi izrade novog izvještaja. Predstavnički dom na 10. sjednici, održanoj 07.07.2020. godine, takođe nije usvojio Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Predstavnič dom i Dom naroda su Zakon o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine dostavili Zajedničkoj komisiji radi izrade novog izvještaja. Zajednička komisija na sjednici održanoj 02.09.2020. godine je postigla sporazum o identičnom tekstu Zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama i dostavila Predstavničkom domu i Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Izvještaj o usaglašavanju teksta navedenog Zakona. Predstavnički dom je na 12. sjednici, održanoj 15.09.2020. godine, usvojio Izvještaj Zajedničke komisije o postizanju identičnog teksta. Riječ dajem kolegici Majkić koju je Zajednička komisija odredila za izvjestioca na sjednici Doma naroda, ako ima potrebe. Nema. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Ko se javlja za riječ? Ne javlja niko. Zaključujem raspravu. Idemo se izjasniti o Izvještaju Zajedničke komisije oba doma. Dakle, prisutno 15 delegata – za 10, protiv 1, uzdržana 4.