Govor

Hajte glasajte, funkcioniše sve. Dakle, prisutno 15 – za 8, protiv 5, suzdržana 2. Federacija BiH – za 4, protiv 5, suzdržan 1, Republika Srpska – za 4, niko protiv, 1 suzdržan. Imamo opštu, imamo entitetsku većinu. Dakle, usvojeno je Mišljenje Ustavnopravne komisije i samim tim nije prihvaćen prijedlog, dakle, Zakona o dopuni Zakona o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine, predlagača kolege Bećirovića. Prelazimo na tačku šest, Ad. 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: delegat Denis Bećirović, broj: 02-02-1-1489/20, od 22.07.2020. godine, sa Mišljenjem Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH