Govor

Molim da se ponovi glasanje. Glasajte ponovo.