Govor

Zahvaljujem kolegi Bećiroviću. Ko se dalje javlja za riječ? Ne javlja niko. Zaključujem raspravu. .../nije uključen mikrofon/... Mišljenju Ustavnopravne komisije.