Govor

Dakle, ja sam predložio dva zakona, Zakon o dopuni Zakona o Vijeću ministara BiH i Prijedlog zakona, to je naredna tačka dnevnog reda, o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave u Bosni i Hercegovini. Suština i jednog i drugog zakona je u formiranju ministarstva zdravstva BiH. Ove zakone predložio sam 22. jula i, evo, danas su na dnevnom redu. Moram reći da sam očekivao od Vijeća ministara BiH da će u prethodnim mjesecima ono biti predlagač ovakvih zakona i formiranja ministarstva zdravstva BiH, no kako to nije uradilo Vijeće ministara BiH u proceduru sam uputio ova dva prijedloga zakona. Formiranjem ministarstva zdravstva BiH u ovakvim uslovima nije stvar ni politike, ni stranačkog nadmudrivanja, ni prenosa nadležnosti. Mislim da je to u ovakvim okolnostima pandemije korona virusa pitanje hitnog karaktera, ljudskog karaktera i da je to nešto što je potrebno svim građanima Bosne i Hercegovine. Vrijeme pred nama je vrijeme velikih opasnosti i izazova. Teško se i puno razvijenije države nose sa korona virusom. Ostaviti Bosnu i Hercegovinu u narednom periodu bez ministarstva zdravstva BiH je udar na građane Bosne i Hercegovine. S obzirom na posljedice koje mogu nastati u narednom periodu reći ću da je to svojevrstan i zločin u miru prema građanima Bosne i Hercegovine. Zašto? Da li je iko napravio bilo kakvu analizu u ovoj državi koliko ljudi je do sada izgubilo živote zbog ovakvog rascjepkanog zdravstvenog sistema? O tome bi trebali mnogi da razmisle. Pogledajte šta se događalo u ovoj godini za vrijeme pandemije korona virusa koja i dalje traje. Pa to što imamo u Bosni i Hercegovini nema ni u jednoj drugoj državi, jedni dijelovi Bosne i Hercegovine objavljuju prije podne podatke o oboljelim od korona virusa, drugi poslije podne, treći naveče, podaci netačni. Teško je to sabrati, potpuno neuvezan jedan nefunkcionalan sistem. Jasno je, pogotovo u ovoj godini, da nama treba urgentno u ovoj zemlji ministarstvo zdravstva BiH. Ustav BiH nama omogućava da mi usvojimo ove zakone i da formiramo ministarstvo zdravstva. Nama definitivno treba jedan efikasniji, racionalniji i humaniji zdravstveni sistem od ovog kojeg imamo u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ovaj koji trenutno imamo generira jednu potpunu nejednakost ljudi u Bosni i Hercegovini, i u pogledu obima zdravstvenih prava, usluga, itd. Smatram da je predmet i ovog i narednog, dakle, zakona, oba zakona su posvećena pitanju formiranja ministarstva zdravstva BiH, put ka kvalitetnijem i efikasnijem zdravstvenom sistemu u Bosni i Hercegovini. Trenutna organizacija zdravstva u Bosni i Hercegovni je i neracionalna, i nehumana i nepravedna prema svim ljudima u Bosni i Hercegovini. Mi trebamo smoći snage da ukidamo tu nejednakost i da omogućimo građanima Bosne i Hercegovine da imaju jednaka prava. Mi kao Bosna i Hercegovina smo zauzeli posljednje 37. mjesto od ukupno 37 država Evrope na osnovu podataka koje je objavio Evropski zdravstveni potrošaki index. Sve druge države u regiji su također bolje plasirane od Bosne i Hercegovine. Mislim da trebamo pronaći snage da mijenjamo stanje u Bosni i Hercegovini. Ovaj Prijedlog zakona, i u okviru naredne tačke dnevnog reda, su put šta mi treba da radimo. Ja očekujem da se i Vijeće ministara BiH probudi. Oni koji budu glasali protiv ministarstva zdravstva BiH moraće preuzeti odgovornost za ono što slijedi u narednom periodu, odgovornost za ovakav jedan neuvezan sistem, neracionalan i neefikasan.