Govor

Ovo je prvo čitanje Prijedloga zakona. Član 103. Poslovnika, prvo se vodi rasprava o potrebi donošenja i principima na kojima je Prijedlog zakona zasnovan. Dobili ste Mišljenje Zakonodavno pravnog sektora, Ustavnopravne komisije Doma naroda i Komisije za finansije i budžet Doma naroda. Zakonodavno pravni sektor utvrdio je da je Prijedlog zakona usklađen sa odredbom člana 95. Poslovnika ovog Doma. Ustavnopravna komisija Doma naroda konstatovala je da je Prijedlog zakona usaglašen sa Ustavom i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine. Komisija za finansije i budžet Doma naroda podržala je principe Prijedloga zakona. Dajem riječ predsjedavajućoj Komisije za finansije i budžet Doma naroda, kao nadležnoj Komisiji, Dušanki Majkić ako ima potrebe. Ne. Zahvaljujem. Predstavnički dom je na 12. sjednici, održanoj 15.09.2020. godine, usvojio Prijedlog zakona u drugom čitanju. Riječ dajem predlagaču Zakona ako ima potrebe. Ne. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Ne javlja se niko. Zaključujem raspravu. Izjašnjavamo se o Prijedlogu zakona. Dakle, prisutno 15 delegata – za 13, protiv niko, suzdržana 2. Federacija BiH – 9 za, protiv niko, suzdržan 1, Republika Srpska – za 4, protiv niko, 1 suzdržan. Imamo opštu, imamo entitetsku većinu. Konstatujem da je Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine usvojen u prvom čitanju. Prelazimo na tačku pet, Ad. 5. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: delegat Denis Bećirović, broj: 02-02-1-1490/20, od 22.07.2020. godine, sa Mišljenjem Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH