Govor

Ovo je, dakle, prvo čitanje Prijedloga zakon. Član 103. Poslovnika, prvo se vodi rasprava o potrebi donošenja i principima na kojima je Prijedlog zakona zasnovan. Dobili ste Mišljenje Zakonodavno pravnog sektora i Ustavnopravne komisije Doma naroda. Zakonodavno pravni sektor utvrdio je da je Prijedlog zakona usklađen sa odredbom člana 95. Poslovnika Doma naroda. Ustavnopravna komisija Doma naroda konstatovala je da je Prijedlog zakona usaglašen sa Ustavom i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine i podržala je principe Prijedloga zakona. Predstavnički dom je na 12. sjednici, održanoj 15.09.2020. godine, usvojio Prijedlog zakona u prvom čitanju. Riječ dajem predsjedavajućem Ustavnopravne komisije, kolegi Čolaku, ako cijeni da ima potrebe. Ne. Hvala lijepo. Riječ dajem predlagaču Zakona takođe ako misli da ima potrebe. Ne. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Ne javlja niko. Zatvaram raspravu. Dajte da se izjasnimo, glasamo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine u prvom čitanju. Dakle, prisutno 15 delegata – za 14, protiv niko, suzdržan 1. Federacija BiH – 10 za, protiv niko, suzdržan niko, Republika Srpska – za 4, protiv niko, 1 suzdržan. Imamo opštu, imamo entitetsku većinu. Konstatujem da je Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine usvojen u prvom čitanju. Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda, to je, Ad. 4. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Savjet ministara BiH, broj: 01,02-02-1-596/20, od 31.03.2020. godine