Govor

Ovo je drugo čitanje. U drugom čitanju vodi se rasprava o amandmanima i glasa se o Prijedlogu zakona. Dobili ste Izvještaj Ustavnopravne komisije Doma naroda. Komisija je prihvatila tekst Prijedloga zakona, te predlaže Domu njegovo usvajanje. Predstavnički dom je na 12. sjednici, održanoj 15.09.2020. godine, usvojio Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima u drugom čitanju. Riječ dajem predsjedavajućem Ustavnopravne komisije, gospodinu Bariši Čolaku, ako ima potrebe. Nema. Zahvaljujem. Dajem riječ predlagaču ako je prisutan i cijeni da ima potrebe. Nema. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Ne javlja se niko. Zatvaram raspravu. Dajte da se izjasnimo o Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima u drugom čitanju. Dakle, prisutno 15 delegata – za 14, protiv niko, suzdržan 1. Federacija BiH – 10 za, protiv niko, suzdržan niko, Republika Srpska – za 4, protiv niko, 1 suzdržan. Imamo opštu, imamo entitetsku većinu. Dakle, konstatujem da je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima usvojen. Prelazimo na tačku tri, Ad. 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Savjet ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1344/20, od 02.07.2020. godine