Govor

Molim da se ponovi. Ponovite glasanje. Dakle, prisutno 15 – za 6, protiv 7, suzdržana 2. Federacija BiH – 6 za, protiv 3, suzdržan 1, Republika Srpska – za niko, 4 protiv, 1 suzdržan. Dakle, nema opšte, nema entitetske većine. Konstatujem da ovaj zahtjev kolege Bećirovića nije prihvaćen. Sad ćemo se izjasniti o zahtjevu kolegice Dušanke Majkić da se uvrsti tačka dnevnog reda – Informacija o nezakonitom i neprofesionalnom djelovanju ministarke spoljnih poslova Bosne i Hercegovine. Dakle, prisutno 15 – za 8, protiv 4, suzdržana 3. Federacija BiH – 4 za, protiv 4, suzdržana 2, Republika Srpska – za 4, protiv niko, 1 suzdržan. Dakle, ima opštu, ima entitetsku većinu. Konstatujem da je ova tačka prihvaćena. Predlažem da bude 13. tačka dnevnog reda po Poslovniku. Dame i gospodo sa ovim smo, dakle, usvojili dnevni red. Prelazimo na tačku jedan, Ad. 1. Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH