Govor

Pa, moramo preći, molim vas naziv tačke da bi se izjasnili. Možete vi i usmeno reći kako se ta tačka zove.