Govor

Zahvaljujem kolegici Majkić. Ja bih Vas molio u pisanoj formi naziv tačke da dobijem. Niko se ne javlja dalje za dopunu dnevnog reda. Zaključujem raspravu. Sada ćemo se, dakle, izjasniti prvo o zahtjevima za dopunu. Prvi, mogu li dobiti, je li možemo, je li treba sačekati da dobijemo naziv tačke?