Govor

Hvala lijepa. Evo, dozvolite mi da u skladu sa članom 61. stav (1) predložim dopunu ove današnje 12. sjednice sa tačkom koja se zove – Informacija o nezakonitom i neprofesionalnom djelovanju ministarke spoljnih poslova Bosne i Hercegovine. Materijal imam spreman ukoliko ova tačka bude prihvaćena, ali hoću da kažem samo zbog, da je ovo poteklo zbog zaista neobjašnjivih poteza koje je ministarka Turković povlači i to od momenta kada je postavljena na ovu funkciju. Njene česte izjave izlaze van okvira Ustava i zakona, ona često svojim zaključcima proizvodi štete koje je teško poslije sanirati, ona ne poštuje odluke Predsjedništva, ne poštuje zaključke Parlamenta. I sve to nalaže da ovaj visoki Dom ima obavezu, ne samo da to ima ..., nego i da o tome raspravlja. Dakle, ja signaliziram oblasti gdje se ona, u svom materijalu gdje se ona izjašnjavala, a očekujem da, u skladu sa obavezama koje Savjet ministara ima prema Parlamentu, pripremi odgovarajući materijal i da dostavi na razmatranje Parlamentarnoj skupštini BiH. Eto, ja, cijeneći da ćete imati u vidu sve ovo o čemu sam govorila, da ćete podržati da ovo bude tačka dnevnog reda. Hvala.