Govor

Kolega Špiriću da završim još sa nekoliko rečenica.