Govor

Opet upozoravam na vrijeme, ... tačku dnevnog reda. U okviru tačke ako bude prošla možemo ...