Govor

Hvala lijepa predsjedavajući. Oprostićete mi svi, evo sve vas srdačno zajedno pozdravljam i ako to nije u skladu s protokolom, al' da bi uštedio vrijeme prije nego što postavim pitanje, koje je vrlo kratko, moram dati malo širi uvod, ali Vas molim, predsjedavajući, da me ne prekidate s obzirom da je ono vrlo značajno za sve građane BiH. Naime, u poslednjih petnaestak dana BiH je opet u žarištu specijalnog rata od kako su u pojedinim zemljama Jugoistočne Evrope opet iz boce izašli velikodržavni projekti u najmanje tri zemlje i na vrlo neprimjeren, da ne kažem, nediplomatski način se odnose prema institucijama BiH i prema pojedincima koji nose vlast u institucijama BiH čak idu do te mjere da pojedini nosioci javnih i političkih funkcija u tim zemljama upotrebljavaju i psovke. Imajući u vidu i činjenicu da inače nas u BiH smatraju vrlo nepristojnim narodima, ja sam rođen ovdje 200, 300 metara od ovog mjesta na Bistriku i prvo u životu što naučite, naučite da psujete. Ali pošto se mi mijenjamo i mi hoćemo da idemo u Evropsku uniju, iako bi vrlo rado psovkama nekim od njih odgovorio šta mislim o njima i njihovim politikama, želim da kažem sledeće, jel' očigledno oni imaju za cilj da razviju strah kod svih građana BiH, da prvo poručim građanima BiH da se ne trebaju plašit, da se mi njih ne bojimo. A moje pitanje je usmjereno ne samo ka Ministarstvu vanjskih poslova BiH već isključivo prema Predsjedništvu kao nosiocu spoljne politike ove zemlje, da mi odgovore, s obzirom da se bliži datum, to je 14.12. odnosno 25.12. datum obilježavanja potpisivanja Općeg mirovnog sporazuma za mir u BiH ili popularno zvanog Dejtonski mirovni sporazum, znači prvo tražim odgovor – Da li će gospoda organizovati bilo kakvu konferenciju na tu temu, ako će to uraditi interesuje me pitanje da li će tu priliku iskoristiti da povrate svoj kredibilitet i kredibilitet predsjedavajućeg Vijeća ministara, koji je narušen u posljednjih mjesec dana? Da li će tu priliku iskoristit, pa i da to urade onlajn, da pozovu najviše predstavnike potpisnike Dejtonskog mirovnog sporazuma, uključujući predstavnike susjednih zemalja, da konačno sa njima razvijemo dijalog, da riješimo sva sporna pitanja i da zaista idemo u pravcu razvijanja dobrosusjedskih odnosa? A ovu gospodu ostale potpisnike, njih ima šest, ja ću ih pobrojat, znači tu su predstavnici Evropske unije, SAD, Ruske Federacije, Velike Britanije, Francuske i Njemačke, njih molim da nam tom prilikom odgovore na pitanje – Kuda ide ova zemlja, kuda ide BiH? Zašto to pitam? Molim vas, da ne bi ispalo, a inače svi u okruženju imaju percepciju da smo mi inače glupi narodi ovdje, da ne bi ispali glupi kao devedesetih godina, ja ih zaista molim da tu priliku iskoriste i da građanima BiH zaista kažu u kom pravcu ide ova zemlja, pa kad nam eventualno odgovore, a onda će vidit šta mi umijemo i znamo i kako se mi znamo ophodit prema njima. Hvala vam lijepo.