Govor

Hvala gospodine predsjedavajući. Uvažene koleginice i kolege delegati, ministri i svi prisutni. Moje pitanje je upućeno Državnoj regulatornoj agenciji za radiacionu i nuklearnu bezbjednost. Dakle, u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu je 05.10.2018. godine posredstvom ove Agencije i Međunarodne agencije za atomsku energiju UN-a pušten u rad donirani najsavremeniji SPECT/CT aparat koji omogućava da se precizno i u veoma kratkom vremenu dobije slika cijelog patološkog procesa u organizmu ili da se u potpunosti isključe patološki procesi. Istog dana otvorena je nova bolnica „Srbija“ u Istočnom Sarajevu i samo dan ranije koordinator za saradnju s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju ispred BiH obećao je da će novootvorena bolnica dobiti isti aparat kao i Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, potom je zvanično saopšteno da je postupak nabavke SPEC/CT aparata u toku. U kojoj fazi, moje pitanje se odnosi, u kojoj fazi je trenutno nabavka SPEC/CT aparata za Javnu zdravstvenu ustanovu Bolnica „Srbija“ u Istočnom Sarajevu, koliki je iznos svih dosadašnjih donacija koje je BiH primila od Međunarodne agencije za atomsku energiju UN-a izražen u konvertibilnim markama i, a koje se odnose na dijagnostičke uređaje iz oblasti nuklearne medicine, i u kojem iznosu su ova sredstva raspoređena prema entitetima, odnosno Republici Srpskoj i Federaciji BiH? Hvala.