Govor

Zahvaljujem gospodinu Noviću. A sada dajem riječ gospodinu Lazaru Prodanoviću. Izvolite.